20. marts 2018

Praktisk information


 • Stadepladserne må ikke overdrages til andre og salgsemne må ikke ændres eller forøges uden markedsudvalgets tilladelse.
 • Salg af øl, spiritus, is og sliksamt andre madvarer, der fremstilles på pladsen må kun finde sted fra autoriserede salgssteder.
 • Der må ikke handles med softgun, pusterør og lignende, som kan være til ulempe for publikum.
 • Opstillede telte og boder er på stadeejerens eget ansvar/forsikring.
 • Enhver form for grill og anden åben ild er forbudt.
 • Forhandlere af levnedsmidler skal have opbevaringsforhold, som svarer til Miljø- & Levnedsmiddelkontrollens krav, ligesom der skal skiltes med navn og adresse.
 • Ved afspilning af musik og brug af højtalere skal der tages hensyn til øvrige kræmmere samt underholdning på pladsen. Markedsudvalget forbeholder sig ret til at reducere et for højt støjniveau.
 • Løse hunde ikke tilladt.
 • Der må ikke opstilles konkurrerende ting til Tivoliet.
 • Der vil være opstillet containere på pladsen – se tegning.
 • Stadepladsen skal forlades søndag aften i opryddet stand.
 • Markedet lukker søndag kl. 17.00 og pladsen må derfor først forlades kl. 17.00 evt. manglende overholdelse af denne regel, kan betyde udelukkelse fra markedet året efter.
 • På pladsen forefindes toiletter.
 • I tilknytning til pladsen forefindes badefaciliteter (i klubhuset).
 • Lørdag og søndag morgen fra kl. 7.00 til 9.00 er der gratis rundstykker m. kaffe.
 • På pladsen skal udvises almen ro og orden.

Overtrædelse af ovennævnte kan medføre bortvisning